Tarjouspyyntö: Älykkäät koneet ekosysteemin toiminnan pelikirja - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Älykkäät koneet ekosysteemin toiminnan pelikirja

  sandvik 1

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Business Tampere ja Tampereen kaupunki tuottavat ja edistävät uusien toimintatapojen kehittymistä. Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupungin ekosysteemisopimushankkeeseen Älykkäät koneet –ekosysteemin kansainvälisen kärkiaseman kirkastaminen hankkeeseen, johon on myöntänyt  AKKE -rahoitusta projektin osarahoituksena Pirkanmaan liitto.   

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaisuuksien budjetti vuonna jakautuu arviolta seuraavasti:

  Älykkäät koneet ekosysteemin toiminnan pelikirja 15 000 €
  OPTIO: Mallin palvelumuotoilu ja pilotointi enintään 10 000 €

  Hankinnan kohde

  Usean toimijan, jotka sitoutuvat toimintaan eri tasoilla, yhteistyössä on tärkeää määrittää erilaiset mukana olemisen roolit. Tämä on edellytyksenä, jos halutaan rakentaa pitkäjänteistä toimintaa, jonka ytimeen sitoutetaan myös yritykset. Syvälliseen yhteistyöhön mentäessä tapa toimia ja yhteiset pelisäännöt ovat edellytys luottamuksen syntymistä varten.

  Tavoiteltavassa toimintamallin kuvauksessa kuvataan, miten toimintaan pääsee mukaan, miten linjaukset ja päätökset syntyvät, mitä se edellyttää jne. Erityisen tärkeää on määritellä myös avoimuusperiaatteet, sillä tällä sopimuskokonaisuudella halutaan edistää myös tarkoituksenmukaista avoimuutta ja laajaa yhteistyötä. Tämä mahdollistaa uusia avauksia ekosysteemille myös jatkossa. Toimintamalli on rakennettava ekosysteemin ydintoimijoiden kanssa yhdessä ja se luo pohjan tulevalle menestykselle yhdessä.

  Hankinnan kohteena on klusterin rakentamisen ja toiminnan pelikirjan koostaminen. Pelikirja tehdään yhteistyössä SIX Mobile Machines -klusterin yritysten ja toimijoiden kanssa.

  Ulostulona työstä tulee kirjallisessa muodossa esitettävä klusterin rakentamisen ja klusterina toimimisen pelikirja, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muiden klusterien rakentamisen työkaluna.

  Pelikirjan tulee auttaa myös SIX Mobile Machines -klusteria määrittämään toimintojaan ja työn tehdään kiinteässä yhteistyössä klusterin kanssa niin, että sen käytännön toimivuutta voidaan testata ja pilotoida klusterin kanssa.

  OPTIO: Pilotoida ja todentaa pelikirjan toimivuus mahdollisesti myös hyödyntäen palvelumuotoilun menetelmiä.

  Tarkemmat tiedot tarjousdkumentaatiosta:

  Tarjouspyntö:Älykkäät koneet ekosysteemin toiminnan pelikirja
  Sopimusluonnos
  Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Tarjouksen jättäminen:

  Tarjous tulee lähettää viimeistään 11.10.2021, klo 9.00 sähköpostitse osoitteeseen: jouni.myllymaki@businesstampere.com

  Sähköpostin otsikoksi on merkittävä ”Tarjous / Ekosysteemin pelikirja”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää viimeistään 7.10.2021 sähköpostitse osoitteella  jouni.myllymaki@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Tarjous / Ekosysteemin pelikirja”.

  Kysymyksiä:

  Kysymys: Keitä ovat SIX Mobile Machines -kluster jäsenet?
  Vastaus: Jäsenet löytyvät https://www.six.fi/mobile-work-machines

  Kysymys: Voiko tarjoukseen osallistua muita kuin Pirkanmaan yrityksiä?
  Vastaus: Alihankkijoita voi olla perustellusti mukana tarjoamassa. Kts tarkemmin tarjouspyyntö

  Kysymys: Mitä tarjouspyynnön pelikirja konkreettisesti on ja mitä siihen haetaan?
  Vastaus: Tarjouspyynnössä on pyritty kuvaamaan melko tarkasti tarjouspyynnön kohde. Katso kohdan 3 tekstit: https://businesstampere.com/wp-content/uploads/2021/10/tarjouspyynto-alykkaat-koneet-ekosysteemin-toiminnan-pelikirja_2-1.pdf

  Takaisin ylös