SIXNET verkoston palvelumuotoilu - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  SIXNET verkoston palvelumuotoilu

  verkostot

  Tarjouksen viimeinen toimitusaika on .

  Tarjouspyyntö liittyy kaksivuotiseen SIXNET-verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle teolliselle verkostoyhteistyölle ja tukea yhteistyötä julkisten toimijoiden ja teollisen liiketoiminnan verkostojen välillä. Hanke linkittyy tiiviisti kestävän teollisuuden kehitysohjelman Sustainable Industry X (SIX) -tavoitteisiin. Hankkeessa rakennetaan pitkäjänteinen ja vahva usean alueen yhteistyömalli, yhteisiä työkaluja sekä järjestetään yhteisten toimintatapojen ja yhteistyöhankkeiden kehittämiseen tähtääviä roadshow-tapahtumia eri puolella Suomea.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Hankinnan kokonaishinta on enimmillään 25 000 euroa (+ alv), jonka tulee sisältää kaikki tilaajalle aiheutuvat kustannukset. Tämän ylittäviä tarjouksia ei oteta huomioon.

  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää pysyvän SIXNET verkoston toimintamallin kehittämisen ja palvelumuotoiluprosessin.

  Alustavan suunnitelman mukaan verkostoyhteistyö rakentuu temaattisten, aluevetoisten työryhmien ympärille. Työryhmät mahdollistavat muun muassa temaattisen yhteistyön eri alueiden toimijoiden yhteistyölle, tiedon ja hyvien käytänteiden vaihdolle, sekä toimijoiden yli alueiden verkottamisen.

  Tarjouksen tulee sisältää suunnitelma SIXNET verkoston alustavan vision, rakenteen ja toimintatapojen palvelumuotoiluprosessista alustavine aikatauluineen.

  SIXNET-hanke järjestää syksyn 2022 aikana kaksi roadshow-tapahtumaa, joita Palvelutuottajan tulee hyödyntää yhteiskehittämistyöpajojen järjestämiseen. Palveluntuottaja suunnittelee ja toteuttaa tilaisuuden juoksutuksen, dokumentaation ja fasilitoi ryhmätyöt.  Suunnitelma viimeistellään yhteistyössä Tilaajan kanssa. Tilaaja huolehtii työpajoihin kutsumisesta, tiloista ja tarjoiluista.

  Työpaja 1

  Ensimmäinen yhteiskehittämistyöpaja järjestetään 22.9.2022 Hämeenlinnassa. Tämän työpajan tarkoituksena on keskustella ja kerätä kommentteja alustavasta verkostoluonnoksesta.

  Työpaja 2

  Toinen työpaja järjestetään Jyväskylässä marraskuun loppupuoliskolla, päivämäärä tarkennetaan pian. Tässä työpajassa tarkennetaan ensimmäisen työpajan jälkeen työstettyä verkostokuvausta.

  Lisäksi Palveluntuottajan odotetaan sisällyttävän suunnitelmaansa muita tarpeellisia toimenpiteitä SIXNET verkoston toimintamallin kehittämiseksi.

  Palveluntuottaja laatii jokaisesta työpajasta raportin (dokumentti + esityskalvot tuloksista), ja loppuraportin yhteydessä laaditaan (yhdessä tilaajan kanssa) esityksen SIXNET verkoston rakenteesta, visiosta ja toimintatavasta sisältäen graafisen ilmeen sekä mahdollisen toimintasuunnitelman jatkotoimenpiteille.

  Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken.

  Tilavuokrat ja tarjoilut liittyvät kulut jätetään tarjouksen ulkopuolelle. Tilaaja vastaa näistä erikseen.

  Toimeksianto toteutuu syyskuu 2022 - helmikuu 2023 välisenä aikana. Tämän jälkeen hankkeessa aletaan pilotoida kehitettyjä toimintatapoja.

  Tutustu tarjouspyyntöön tarkemmin täältä.

  Tarjouksen jättäminen

  Tarjous tulee toimittaa viimeistään 1.9.2022 kello 09:00 mennessä. Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen suvi.hentila@businesstampere.com  Sähköpostin otsikkokentässä on ehdottomasti oltava merkintä ”Tarjous: SIXNET verkoston palvelumuotoilu”.

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 24.8.-28.8.2022 sähköpostitse osoitteella  suvi.hentilai@businesstampere.com.  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: Tarjous: SIXNET verkoston palvelumuotoilu”.

  Liitteet

  Sopimusluonnos
  Tarjouspyyntö

  Takaisin ylös