Näppäriä näkymiä Tampereen kaupunkiseudun yrityskantaan - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Näppäriä näkymiä Tampereen kaupunkiseudun yrityskantaan

Business Tampere - Investoijat

 

Business Tampere on julkaissut huhtikuun loppupuolella uuden yritystietopalvelun, joka korvaa tällä hetkellä tarjotut, yritysrekistereihin perustuvat verkkopalvelut. Tavoitteena on tarjota kaupunkiseudun kuntien elinkeino- ja yrityspalvelutoimijoille kustannustehokkaasti tietoa sekä tuottaa näkymiä kaupunkiseudun yrityskantaan.

Avoimen palvelun kautta kuka tahansa Tampereen kaupunkiseudusta kiinnostunut voi saada tietoa muun muassa seudun yrityskannan laajuudesta, uusien yritysten määrästä, liikevaihdon kasvattajista sekä seudulle haetusta tki-rahoituksen määrästä. Toisin kuin aiemmissa palveluissa, nyt etusivu on julkinen koontisivu yritystietokannassa olevista tiedoista, joita ei tarvitse enää kerätä eri tietolähteistä.

Digitalisaation edetessä tallennetun tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Myös yrityksistä on tarjolla niin avointa kuin maksullista dataa, jota yhdistelemällä voidaan tuottaa kattavaa tietopalvelua muun muassa päätöksenteon tueksi. Markkinoiden haasteena on ollut eri lähteistä saatavan tiedon yhdistäminen tehokkaasti. Uuden yritystietopalvelun avulla Business Tampere tekee yritystietoa näkyvämmäksi kustannustehokkaammin sekä luo Tampereen kaupunkiseudun kunnille uusia työkaluja tiedolla johtamiseen.

Yritystietopalvelu

Palvelussa yhdistyvät erilaiset julkiset ja yksityiset tietokannat. Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon sekä Alma Talentin ja Business Finlandin tietoaineistoja tuodaan uuteen verkkopalveluun käyttäjien hyödynnettäväksi. Näin voidaan tuottaa kattavaa ja automatisoitua tietoa, jota voidaan hyödyntää strategiatasolla asti. Uudella palvelulla ei haeta pelkästään kustannussäästöjä – Data toimii julkisella sektorilla myös raportoinnin ja ohjauksen tukena. Tietopohjan ja tiedolla johtamisen edellytysten parantaminen auttavat arvon luomista palveluprosesseissa. Näkyväksi tehdyn tiedon avulla voidaan tarjota kaupunkiseudun yrityksille entistä parempaa palvelua ja välineitä menestymiseen.

Palvelu on osa Business Tampereen palvelujen kehittämisen toimenpiteitä. Tavoitteena on hyödyntää vahvemmin digitaalisuutta palvelutuotannossa ja kehittää uusia asiakaslähtöisiä yrityskehityspalveluja.

Takaisin ylös