Kestävää Tamperetta tehdään datan avulla – innovaatiokilpailussa kolme voittajaa - Business Tampere Magazine
Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Kestävää Tamperetta tehdään datan avulla – innovaatiokilpailussa kolme voittajaa

  Nimetön suunn.malli 2019 11 01T152709.819

  Tampereen kaupunki kutsui yrityksiä kehittämään ideoita, miten kaupungista saadaan vuoteen 2030 mennessä hiilineutraali. Datalla Tampere kestäväksi -innovaatiokilpailun voittajiksi valittiin kolme yritystä: Attido Oy, Moprim Oy ja RoadCloud Oy. Kaupunki käynnistää lähiaikoina neuvottelut ratkaisujen testaamiseksi.

  Nimetön suunn.malli 2019 11 01T152709.819
  Kuva: Mirella Mellonmaa

  Innovaatiokilpailu käynnistyi lokakuun alussa tilaisuudessa, jossa osallistujat tutustuivat kaupungin tarpeisiin. Kisassa etsittiin energia- ja kustannustehokkaita sekä kestäviä ratkaisuja datan parempaan hyödyntämiseen, hiilipäästöjen vähentämiseen ja prosessien tehostamiseen. Toiveena oli löytää ratkaisu, joka hyödyntää olemassa olevaa dataa tai tuottaa uutta tietoa.

  Kisa huipentui päätöstilaisuudessa 30.10. Kampusareenalla, jossa 11 yritystä esitteli ratkaisuehdotuksiaan. Ideoita saatiin esimerkiksi rakennusten energiatehokkuusinvestointipäätöksien helpottamiseen, bussinkuljettajien ajotapaan vaikuttamiseen, henkilöstöravintoloiden ruokahävikin vähentämiseen ja ilmanlaadun visualisointiin.

   

  Haussa vaikuttavia ratkaisuja

  Kolme yritystä pääsi jatkoneuvotteluihin. Valinnassa painotettiin ratkaisun innovatiivisuutta, vaikuttavuutta, toteutettavuutta ja kykyä ohjata Tamperetta kohti kestävää toimintaa.

  Saimme hyvin monenlaisia hyviä ideoita, joten valinta oli vaikea. Valitsimme ratkaisut, joissa nähtiin pitkän aikavälin vaikuttavuuden mahdollisuuksia ja jotka osuivat myös Tampereen kaupungin käynnissä olevien kehitysprojektien teemoihin, kuvailee projektipäällikkö Maarit Vehviläinen Tampereen kaupungilta.

  Liikenteen päästöjen vähentäminen on haastava tehtävä. Attido Oy:n ratkaisussa hyödynnettiin sähköbusseista kerättyä dataa. Toteutettuna idea voisi auttaa esimerkiksi tulevaisuudessa uusien sähköbussien reittien suunnittelua ja parantaa palvelua.

  - Tarjosimme kaupungille koneoppimista hyödyntävän analytiikkaratkaisun, jossa tavoitellaan kestävämpää joukkoliikennettä, pienempiä päästöjä ja rahallisia säästöjä, kertoo Samuli Luostarinen Attido Oy:stä. Lähdimme mukaan, koska aihe kiinnosti ja sopi yrityksemme ydinosaamiseen. Saimme samalla tilaisuuden leikitellä ajatuksella, miten teknologialla voisi ratkaista ympäristöhaasteita, Luostarinen lisää.

  Liikenteeseen liittyi myös toinen jatkoon valittu ehdotus. RoadCloud Oy:n ratkaisu lisäisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, sillä se mahdollistaa tien liukkauden seurannan ja teiden kunnon kartoittamisen. Myös liikennepäästöt vähenisivät, kun liukkautta ei tarvitsisi käydä varmentamassa paikan päällä.

  - Tarjosimme reaaliaikaista liukkaustietoa, joka tuotetaan hyötyajoneuvojen liikkeistä. Antureiden ja datan avulla analysoitaisiin Tampereen seudun päällysteiden kuntoa ja tunnistettaisiin vaarallisia tienkohtia, sanoo Ari Tuononen RoadCloud Oy:stä. Automaattinen tiedontuotanto vähentää erillismittausten tarvetta ja tiesuolan käyttöä. Käytössämme on dataa, joka koostuu noin 350 000 mitatusta tieverkko-kilometristä Tampereella, Tuononen kuvailee.

  Kaupunki tarvitsee palvelujen kehittämiseen tietoa, miten ja missä ihmiset liikkuvat. MOPRIM Oy:n ehdotus auttaa tiedon keräämisessä oikeasti käytetyistä matkaketjuista ja käyttäjien hiilikuormituksesta.

  - Ratkaisussamme kerätään tietoa ihmisten liikkumisesta kännyköiden sensoridatan avulla. Siitä analysoidaan ja tulkitaan käyttäjän liikkumismuoto, sanoo Hannu Anttila MOPRIM Oy:stä. Yhdistettynä kaupungin omaan liikennedataan tuotamme nykyistä monipuolisemman kuvan liikkumisesta kaupungissa, jatkaa Anttila.

   

  Kestävä teema kiinnostaa yrityksiä

  Monet osallistujat kertoivat, että syy lähteä kisaan mukaan oli pitkälti kiinnostava aihe, jossa kestävyystavoitteet yhdistyivät avoimeen dataan. IT-alalla on useita yrityksiä, joiden arvoissakin on lupaus parantaa maailmaa. Etenkin nuorempi työntekijäsukupolvi pitää kestävän kehityksen huomioon ottamista itsestäänselvyytenä.

  Oli hienoa kuulla muiden yritysten ideoista, sillä kestävän liikenteen ohella myös muut teemat ovat lähellä sydäntä. Koen tärkeäksi, että järjestetään tällaisia kilpailuja uudetkin teknologiayritykset pääsevät näyttämään kyntensä, Tuononen toteaa.

  Keskusteluissa todettiin, että liian usein raha ohjaa voimakkaasti IT-kehittämistä. Kestävämmät valinnat eivät välttämättä tuo ainakaan heti säästöjä, jolloin ne eivät tule otetuksi huomioon. Toisaalta paikalla olleet yritykset kokivat, että IT-alan taustalla on datan ja sen säilyttämisen ja liikuttelun aiheuttama energiankulutus. Siinä olisi osallistujien mukaan säästöpotentiaalia esimerkiksi tekoälyllä.

  Osallistujat pohtivat myös, millainen olisi unelmaprojekti kaupunkien kestävyyden parissa. Ryhmät ehdottivat projekteiksi esimerkiksi kokonaisvaltaisen ja ekologisuuteen kannustavan keinoälyn luomista resurssien allokointiin ja päätöksentekoon tai digitaalisen elämänkumppanin tekemistä esittämään omien toimien vaikutukset ympäristöön. Radikaalien muutosten sijaan kestäviin ratkaisuihin pyritään kaupungeissa pienemmin askelin monella toimialalla.

  Innovaatiokilpailu ja hankinta ovat osa 6Aika Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) -hanketta, jonka rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja STARDUST-projektia, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (grant agreement N° 774094).

   

  cityiot stardust FIN

  Takaisin ylös