Nanoteknologia - Business Tampere
Siirry sisältöön

Alueen nanoteknologiaklusteri rakentuu kolmesta mikroklusterista: Kehittyneet materiaalit, aerosoliteknologia ja fotoniikka. Nämä kolme mikroklusteria ovat syntyneet Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tehdyn innovatiivisen tutkimustyön ja yliopiston toteuttamien yritysyhteistyöprojektien tuloksena.

Nanoteknologia. Tampereen teknillinen yliopisto, Optoelektroniikan tutkimuskeskus (ORC).
Tampereen teknillinen yliopisto, Optoelektroniikan tutkimuskeskus (ORC). Kuva: Opa Latvala

Optoelektroniikan tutkimuskeskus (ORC) on Suomen johtava nanofotoniikan tutkimuskeskus. Keskus on TTY:n erillislaitos. ORC:llä on ollut keskeinen rooli useiden sen omaan tutkimuskenttään liittyvien yritysten synnyssä ja sillä on tiiviit yhteydet oman alansa yrityksiin. Se myös myy palveluita yrityksille. Myytäviä palveluita ovat mm. komponenttien prosessointi ja karakterisointi.

 

Yhteistyö alan yritysten kanssa ja tutkimustyön seurauksena syntyneet yritykset

ORC on onnistunut jopa poikkeuksellisen hyvin sekä kehittelemään uusia teknologioita että siirtämään näitä teollisuuden käyttöön. Yksi keskuksen yhteiskunnallisesti merkittävimmistä saavutuksista on ollut diodilaserteollisuuden käynnistäminen Suomessa. ORC:llä tehtyjen tutkimuksien tuloksena on syntynyt useita yrityksiä, kuten esimerkiksi Modulight ja Corelase.

 

Nanoselluloosa – tulevaisuuden supermateriaali

TTY toteuttaa tällä hetkellä huippututkimusta, jonka aiheena on nanoselluloosan käyttö biotaloudessa. Tutkimuksessa ovat mukana myös VTT, Aalto-yliopisto ja Vaasan yliopisto. Tutkimuksesta vastaava monialainen DWoC-tiimi testaa erilaisia tapoja muotoilun ja materiaalitutkimuksen tulokselliseen yhdistämiseen. Tällä hetkellä kehitetään tekstiilisovelluksia, kuten selluloosan 3D-tulostusta, ja tutkitaan selluloosapohjaisten materiaalien käyttöä rakennetussa ympäristössä. Uusien materiaalien ja tuotteiden ohella kehitellään lisäksi uudenlaisia tekstiilien valmistuslaitteita ja -prosesseja. Tekesin rahoituksella erilaisten toimijoiden on mahdollista tehdä yhteistyötä, kokeilla ja etsiä innovaatioita uusien bisnesideoiden ja -mahdollisuuksien synnyttämiseksi. DWoC-projektin verkkosivustolla, Cellulose from Finland, on englanniksi lisätietoa nanoselluloosasta ja sen mahdollisista käyttösovelluksista.

 

Tampereen seudulla toimivia nanoteknologia-alan yrityksiä:

Kehittyneet materiaalit ja näihin liittyvät teknologiat:

Aerosoliteknologia:

Optiikka- ja fotoniikkateknologiat:

Takaisin ylös