Skip to content

Ainutlaatuinen yhdistelmä tutkimusta, liiketoimintaa ja terveyspalveluja

Tampereella on merkittävä globaali asema etenkin lääketiedettä, biologiaa ja teknologiaa yhdistävän tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovoinnin saralla.

Investointimahdollisuudet Life sciences -toimialalle Tampereen seudulla
Coxa. Kuva: Opa Latvala

Kaupin kampusalueella sijaitsee BioMediTech-instituutti, Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveystieteiden yksiköt, FinnMedin bioteknologiakeskus ja Tampereen yliopistollinen keskussairaala. Lähitulevaisuudessa Kaupin kampusalueella tulee olemaan tilat 10 000 terveysalan ammattilaiselle, 5 000–10 000 asiakkaalle ja 10 000 opiskelijalle.

Tampereella työskentelee yli 500 bioalan tutkijaa.

FinnMedi Oy hyödyntää innovaatioita viedäkseen suomalaisia terveydenhoitoteknologia- ja bioteknologiatoimialoja eteenpäin paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. FinnMedi tuottaa asiantuntijapalveluita terveysteknologia- ja bioteknologiasektoreille ja sen asiantuntijoilla on vahvaa erityisosaamista etenkin seuraavilla aloilla: lääkkeet ja rokotteet, biomateriaalit ja kudosteknologia, siirrännäiset, lääkinnälliset laitteet ja järjestelmät sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut.

FinnMedin koordinoimia hankkeita ja ohjelmia: 

  • HealthBIO-osaamiskeskusohjelma
  • Terveys ja hyvinvointi -osaamiskeskusohjelma
  • ECRIN – eurooppalainen kliinisen tutkimuksen verkosto
  • Finntrials – suomalaisten yliopistosairaaloiden verkosto
  • Finnpedmed – suomalaisten yliopistosairaaloiden verkosto
  • Receptor – kansainvälinen Life Science -osaamisen markkinointihanke

Lisätietoja Tampereen seudulla toimivista Life Sciences -yrityksistä ja toimialasta yleisesti löydät FinnMedin verkkosivuilta .

Ihmisen varaosat on BioMediTech-instituutin hallinnoima tutkimusohjelma. BioMediTech-instituutti on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen erillisyksikkö.

Ihmisen varaosat -tutkimusohjelma käynnistettiin virallisesti vuonna 2011, joskin regeneratiiviseen lääketieteeseen ja tätä tukeviin teknologioihin keskittyvää yhteistoimintaa oli tätä ennen ollut käynnissä jo useiden vuosien ajan. Tutkimusohjelman tavoitteena on tutkia ja kehittää kantasolupohjaisia ratkaisuja viallisten kudosten korjaamiseksi ja kehittää uusia hoitoja luu-, hermokudos-, verkkokalvo- ja sydänsairauksiin ja -vammoihin. Yli 25 hoidetun potilaan ja maailman laajimpien luupuutoshoitojen ansiosta Ihmisen varaosat -tutkimusohjelma viitoittaa kansainvälisesti huipputason kantasolututkimusta.

Ihmisen varaosat -tutkimusohjelman keskiössä on korkeatasoinen kantasolututkimus ja mukana on useita eri aloja edustavia insinöörejä. Tutkimusta toteuttavalla tiimillä on useiden vuosien kokemus nimenomaan sellaisesta yhteistyöstä, jonka tavoitteena on uusien regeneratiivisen lääketieteen alaan kuuluvien innovaatioiden luominen.

Kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot Tampereen seudulla toimivista Life Science -alan tutkimusryhmistä ja -yrityksistä löydät yritys- ja tutkimushakemistostamme Tampere Business Region.


Back to top