Skip to content

Tampereen seudun cleantech-sektori on syntynyt laajan yritysverkoston yhteistoiminnan tuloksena. Paikalliset yritykset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä alueen yliopistojen kanssa. Vihreän teknologian yrityksille Tampereen kaupunkiseutu ja erityisesti Kolmenkulma Eco-Industrial Park ja ECO3 tarjoavat mahdollisuuden testata ja kehittää uusia liiketoimintamalleja, teknologioita ja palveluita elävässä toimintaympäristössä.

Ympäristöystävällinen cleantech-teknologia ja kiertotalous ovat Tampereen seudun nousevia toimialoja.
Doranovan biokaasusäiliöitä. Kuva: Opa Latvala

Useat Suomessa toimivat energia- ja cleantech-yritykset tarjoavat monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja energiantuotantoon käytettäville polttoaineille. Näihin kuuluvat mm. leijupetikattilat, kaasutuslaitteet, voimalaitokset, integroidut pyrolyysiratkaisut, erilaiset ympäristönsuojeluun liittyvät laitteistot sekä suuri valikoima erilaisia elinkaaripalveluita ja automatiikkaa. Nämä yritykset pystyvät tarjoamaan ratkaisuja useisiin planeettamme vaikeimmista ongelmista.

Kansainvälisen, vuotta 2016 koskevan ympäristön toimintakykyä mittaavan indeksin (Environmental Performance Index – EPI) mukaan Suomi on maailman ympäristöystävällisin maa. Environmental performance index (EPI) on Yalen ja Columbian yliopistojen ja Maailman talousfoorumin yhdessä kehittämä indeksi. Se arvioi maita sen mukaan, miten hyvin nämä turvaavat sekä ihmisten että luonnon ekosysteemien terveyden ja suojelun. Suomen nousu ykköseksi perustuu päätökseen muuttaa koko maa hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja lisäksi käytössä oleviin kestävää kehitystä mittaaviin indikaattoreihin.

Jo nyt 70 prosenttia Tampereella tuotetusta kaukolämmöstä saadaan uusiutuvista energianlähteistä.

Kolmenkulma Eco-Industrial Park on kolmen kunnan alueelle rakentuva yritysalue. Aluetta kehitetään cleantech-näkökulmasta niin, että sinne syntyy mahdollisimman paljon yritysten välistä yhteistoimintaa, joka edistää materiaali- ja energiatehokkuutta, vähentää ympäristökuormitusta ja edistää ympäristöystävällisten yhteisten toimintamallien syntymistä mm. jaettujen energiaresurssien ja palveluiden kautta. Lisätietoja on saatavilla alueen virallisilta verkkosivuilta
>> http://kolmenkulma.fi

Yhteistoimintaa, materiaali- ja energiatehokkuutta sekä uusia teknologioita ja uusiutuvia energialähteitä – kaikkea tätä löydät Kolmenkulman cleantech-yritysalueelta.

ECO3-alueella Kolmenkulman yritysalueella kehitetään yhdessä bio-, vesi- ja kiertotalouden liiketoimintaa ja innovaatioita teollisessa mittakaavassa. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii myös demonstraatio- ja pilottiympäristönä. Älykäs digitalisaatio on osa ECO3-alueen kehittymistä. Tarjoamme alustan ja mahdollisuudet kansainvälisesti kilpailukykyisten bio- ja kiertotalouteen liittyvien teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen. Lisätietoja on saatavilla alueen virallisilta verkkosivuilta:
>> http://www.eco3.fi

Suomen valtioneuvosto on valinnut Tampereen seudun yhdeksi cleantech-strategiansa kärkialueista. Kolmenkulman cleantech-alueella on keskeinen rooli tämän strategian täytäntöönpanossa.

Suomen suurin hakelämpölaitos sijaitsee Tampereen Hervannassa.

  • Molok
  • Adwatec
  • Wavin-Labko
  • Doranova
  • Labkotec
  • Valmet
  • Andritz Hydro
  • Alstom

Muita seudun yrityksiä: AGCO Power, Tamturbo, Wirepas, Trelab, Quva, Intopalo, Dekati, Pegasor, Koja, Metso, Insta, Lumilab, Purso, Tammervoima, Merus Power, MSc Electronics, AC2SG Software Oy ja Labkotec.


Back to top