Cleantech - Business Tampere
Siirry sisältöön
Päivitetty 28.12.2018

Tampereen seudun cleantech-sektori on syntynyt laajan yritysverkoston yhteistoiminnan tuloksena. Paikalliset yritykset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä alueen yliopistojen kanssa. Vihreän teknologian yrityksille Tampereen kaupunkiseutu ja erityisesti Kolmenkulma Eco-Industrial Park ja ECO3 tarjoavat mahdollisuuden testata ja kehittää uusia liiketoimintamalleja, teknologioita ja palveluita elävässä toimintaympäristössä.

Ympäristöystävällinen cleantech-teknologia ja kiertotalous ovat Tampereen seudun nousevia toimialoja.
Doranovan biokaasusäiliöitä. Kuva: Opa Latvala

Useat Suomessa toimivat energia- ja cleantech-yritykset tarjoavat monenlaisia innovatiivisia ratkaisuja energiantuotantoon käytettäville polttoaineille. Näihin kuuluvat mm. leijupetikattilat, kaasutuslaitteet, voimalaitokset, integroidut pyrolyysiratkaisut, erilaiset ympäristönsuojeluun liittyvät laitteistot sekä suuri valikoima erilaisia elinkaaripalveluita ja automatiikkaa. Nämä yritykset pystyvät tarjoamaan ratkaisuja useisiin planeettamme vaikeimmista ongelmista.

Kansainvälisen, vuotta 2016 koskevan ympäristön toimintakykyä mittaavan indeksin (Environmental Performance Index – EPI) mukaan Suomi on maailman ympäristöystävällisin maa. Environmental performance index (EPI) on Yalen ja Columbian yliopistojen ja Maailman talousfoorumin yhdessä kehittämä indeksi. Se arvioi maita sen mukaan, miten hyvin nämä turvaavat sekä ihmisten että luonnon ekosysteemien terveyden ja suojelun. Suomen nousu ykköseksi perustuu päätökseen muuttaa koko maa hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä ja lisäksi käytössä oleviin kestävää kehitystä mittaaviin indikaattoreihin.

Jo nyt 70 prosenttia Tampereella tuotetusta kaukolämmöstä saadaan uusiutuvista energianlähteistä.

Takaisin ylös