Siirry sisältöön

Innovaatiot, osaaminen ja yhteistyö ovat avainsanoja INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa. Tampereen kaupunkiseudulla ohjelman teemoina ovat älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Toiminta on yritysten tarpeista lähtevää ja ketterää.

INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelman päätarkoitus on luoda osaamisesta ja innovaatioista kansainvälisestikin kannattavaa liiketoimintaa ja kerätä sopivia yhteistyökumppaneita saman asian äärelle. Toiminta lähtee liikkeelle yritysten ideoista, ja niitä Tampereen kaupunkiseudulla riittää.

– Useinhan on niin, että yrityksissä on ajatuksia ja suunnitelmia, mutta ei välttämättä kaikkia tarvittavia resursseja niiden testaamiseen ja toteuttamiseen. INKA-ohjelman tehtävänä on löytää ajatuksen ympärille oikeanlaiset toimijat, jotka kykenevät tekemään siitä liiketoimintaa, kertoo Tredean teollisuuden palvelujen johtaja Tatu Miikkulainen.

Tredea vastaa INKA-ohjelman paikallisten pilottihankkeiden käynnistymisestä. Ohjelman ketterään luonteeseen kuuluu se, että uusia hankkeita etsitään ja valmistellaan koko ajan, ja ne viedään ripeästi läpi.

– Tarkoitus on tehdä nopeita esiselvityksen luonteisia paketteja, joilla testataan kunkin idean toimivuus. Jos aihetta ilmenee, kehitämme jatkoa – eli INKA on meille hyvä työkalu, jolla saadaan uusia ajatuksia nopeasti eteenpäin, Miikkulainen kertoo.

Nopean toiminnan apuna ovat Fimecc Factory, Protomo, Demola ja Konela, joilta saadaan palveluja innovoinnin ja testauksen avuksi.

Kenelle INKA on tarkoitettu?

Miikkulaisen mukaan INKA-ohjelman uudistuvan teollisuuden osuudessa yleisenä trendinä on teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja vastaaminen valmistavan teollisuuden tulevaisuuden haasteisiin. Bisnekseen saadaan uutta lisäarvoa, kun yhdistetään yritysten, tutkimuksen, koulutuksen ja julkisten toimijoiden osaamista ja voimavaroja.

– Esimerkiksi ICT-osaaminen on Tampereen seudulla vahvaa, samoin konepajaosaaminen. Kun näitä yhdistetään, meillä on mahdollisuus luoda täällä jotain uutta ja erittäin mielenkiintoista, Miikkulainen kaavailee.

Jo käynnistyneiden INKA-hankkeiden aiheita ja osallistujia on etsitty Tredean verkostojen kautta. Yritykset ja muut toimijat voivat kuitenkin ilmoittautua mukaan myös omatoimisesti.

– Olemme liikkeellä avoimin mielin, emmekä halua etukäteen rajata sitä, mikä kaikki voi olla INKA-ohjelman kannalta olennaista. Olemme kiinnostuneita kaikista ideoista, joissa yritykset näkevät bisnespotentiaalia, Miikkulainen lupaa.

Yhteistoimin tehtävää, kansainvälisesti kiinnostavaa

Etukäteen on silti mietitty, millainen olisi paras mahdollinen INKA-ohjelman hanke. Ihannehankkeessa luodaan uusia, kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita, joilla on myönteisiä taloudellisia vaikutuksia Tampereen kaupunkiseudulla. Otollisimpia ovat hankkeet, joissa on myös halua luoda uutta yhteistyötä: paitsi yritysten ja julkisten toimijoiden kesken, myös eri kokoisten ja eri alojen yritysten välillä.

– Isompi yritys voi tuoda yhteistyöhön esimerkiksi globaalia myynti- ja markkinointiosaamista, pk-yritykset taas voivat olla innovaatioissaan ketterämpiä. Molempien hyvät puolet kannattaa yhdistää, Miikkulainen sanoo.

INKA-ohjelmassa alkaa tapahtua kiihtyvällä tahdilla, ja Miikkulainen myöntää, että odotukset ovat korkealla.

– Ohjelmassa on paljon elementtejä, jotka antavat edellytykset onnistumiseen: nopeus, joustavuus, bisneslähtöisyys. Uskon, että pystymme INKA-ohjelman avulla kehittämään uusia innovaatioita ja parantamaan siten alueen teollisuuden elinvoimaisuutta, Miikkulainen sanoo.

Lisätietoa:

INKA-ohjelman sivusto Tampereen seudun osaamisportaalissa, Invest & Innovate in the Tampere region -sivustolla.

INKA-ohjelma TEKESin sivuilla.

Lue myös:

”Tatu Miikkulainen INKA-ohjelman Uudistuva teollisuus -osuuden rakentajaksi” -juttu Tampereen Seudun Vetovoima -julkaisussa.

Päivi Myllykankaan blogi: Rohkeasti uuteen – ”Keitätkös kahvit, leivoksen saat valita” Tampereen Seudun Vetovoima -julkaisussa

Takaisin ylös