Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Visio

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoimintaa ohjaava visio vuoteen 2025 on ”Uudistumiskyvyltään ylivoimainen – kestävästi kasvava”.

  Tampereen kaupunkiseudun elinkeinotoimintaa ohjaava visio vuoteen 2025 on ”Uudistumiskyvyltään ylivoimainen – kestävästi kasvava”.

  Kaupunkiseudun ja elinkeinoelämän kilpailukyky perustuu pitkällä aikavälillä uudistumiskykyyn ja kestävään kasvuun. Uudistumis- ja innovaatiokyvykkyyksien ylläpitäminen auttaa pysymään kilpailun eturintamassa toimintaympäristön muuttuessa. Kaupunkiseutu on aina pystynyt uudistumaan, mutta huoli yritysten alenevista TKI-panostuksista on nostanut uudistumiskyvyn merkitystä elinkeinostrategiassa. Uudistumiskyky edellyttää uudistumis- ja innovaatiohalukkuutta. Ensimmäisenä markkinoille tulevan etu on merkittävä, mutta uudistumiskyky on muutakin kuin radikaaleja, disruptiivisia innovaatioita tai täysin uusia ratkaisuja ja tuotteita; se on jatkuvaa, arjessa tapahtuvaa pienten askelten parantamista.

  — Koulutukseen, tutkimukseen, osaamiseen ja ihmisiin panostaminen on jatkossa kriittistä. Esimerkiksi yritysten panostukset TKI-toimintoihin ja kyky innovointiin eivät ole seudulla nyt riittävällä tasolla visioon nähden. Uusien yritysten syntyminen ja etenkin kasvu ja kansainvälistyminen edellyttää tätä.

  Uudistumiskyvyn kehittämiselle on erinomainen pohja: vahvat toimijat, elinvoimainen startup-kenttä, rakentuva yliopistoyhteisö ja uudistuva koulutuskenttä sekä organisaatiorajat ylittävä yritysyhteistyö. Edelläkävijyyttä ja globaalia näkyvyyttä tavoitellaan valituissa, eri aloja läpileikkaavissa, tulevaisuuden kannalta keskeisissä kärkiteemoissa, kuten signaalinkäsittelyssä, mobiilihydrauliikassa ja konenäössä.

  Uudistumiskyvyn rinnalla kestävyys on pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn edellytys globaaleilla markkinoilla. Kaupunkiseudun kestävää kasvua vahvistetaan aktivoimalla yrityksiä etsimään kasvua ilmastomyönteisemmistä tuotteista ja toimintamalleista sekä tukemalla ilmastofiksun arjen ekosysteemien rakentumista ja kiertotalouden keskittymien syntyä ja vahvistumista. Julkisen hankinnan kautta edistetään uusien, kestävämpien ratkaisujen pääsyä markkinoille. Kestävä liiketoiminta on ilmastofiksuja arjen ratkaisuja ja puhtaampaa teknologiaa.

  Figure 10. Alternative vision concepts featured in the vision workshop on 28 May 2019
  Kuva 9. Vaihtoehtoiset visioaihiot esillä visiotyöpajassa 28.5.2019. Kuvitus: Linda Saukko-Rauta, RedanRedan Oy.

  Kestävä kasvu ulottuu kokonaisvaltaisesti myös hyvinvoiviin yrittäjiin ja työntekijöihin – parantamalla työkykyä lisätään myös uudistumiskyvykkyyksiä pitkällä aikavälillä. Mm. automaatio, robotiikka ja tekoäly luovat uusia mahdollisuuksia työn murroksessa. Kaupunkiseudun kestävää liiketoimintaa kehystävät vihreät ja viihtyisät kaupungit ja kunnat, jotka tekevät kaupunkiseudulle sijoittumisesta houkuttelevaa paitsi yrityksille, yrittäjille ja osaajille, myös koko perheelle.

   

  Takaisin ylös